Rusbehandling

Rus og kriminalitet

Bruk av narkotiske rusmidler eller stort forbruk av alkohol kan ofte være knyttet sammen med kriminelle handlinger. Det er en stor kostnad knyttet til daglig forbruk av alkohol eller narkotiske stoffer. Mange alkoholikere og narkomane forsøker å løse pengeproblematikken med små eller alvorlige kriminelle handlinger. Flere narkomane velger å finansiere sin egen avhengighet med salg av stoff til andre narkomane.

Kriminelle handlinger i kjølvannet av avhengighet

Mange narkomane og alkoholikere finansierer sin avhengighet med små eller mer alvorlige kriminelle handlinger. Avhengighet er kostbart. Pengene de klarer å skaffe går ofte til å dekke rusbehovet. Det er ikke alltid nok igjen til mat og klær. Det er ikke uvanlig at man forsøker å naske til seg matvarer i butikker og andre nødvendigheter, som sykler, utenfor boliger eller i garasjer. Man kan bryte seg inn i hus og bygninger for å finne et sted å sove innendørs i en kjeller eller et annet varmt sted vinterstid. Flere narkomane velger også å selge narkotiske stoffer til andre. Men det er ikke bare i forbindelse med økonomien rundt rusavhengighet at man finner kriminelle handlinger. Det er også flere som blir voldelige når de er påvirket av rusmidler. Vold i hjemmet blant rusavhengige er ikke uvanlig. De man lever nærest er gjerne de som får merke det først. Dette er også en større belastning på grunn av sterke følelser. Det er ellers ikke uvanlig at noen benytter vold i jakten på penger. Vi ser noen tilfeller av ran og overfall som knyttes til rus.

Avhengighet er kostbart

Personer som sliter med rusmidler oppdager at avhengighet er kostbart. I tillegg til at det koster å kjøpe alkohol eller dop for neste rus, blir ofte følgene av avhengigheten også en faktor. Ofte klarer ikke avhengige å holde på jobber. Når inntekten forsvinner er det vanskelig å finansiere behovene. Narkomane som er avhengige av daglige doser med, for eksempel heroin, kan ha utgifter som tilsvarer en middels lederlønn. Dette er penger som må skaffes for å holde abstinenser i sjakk. Dopsalg og andre kriminelle handlinger er ofte løsningen som velges for å dekke daglige behov. Men det er ikke bare hjemløse narkomane og alkoholikere som har mistet jobben å finne på russtatistikkene. I flere velstående hjem finner vi personer som sliter med uheldige vaner. I disse tilfeller er ikke alltid den økonomiske utfordringen det største problemet.

Politikk og narkotika

Norge har en tøff politikk når det gjelder bruk av og omsetning av narkotiske stoffer. Flere mener at politikken er for tøff og forsøker å legalisere mildere stoffer som hasj og marihuana. Argumentene er at i krigen mot narkotika får man flere uskyldige ofre. I stedet for å hjelpe narkomane inn i rusbehandling så blir de fanget av et liv med kriminelle handlinger. Forskning viser eksempler på at stemplingen som kriminell gjør at det er lettere å følge den kriminelle stien enn å skaffe seg hjelp. På grunn av kostnadene rundt narkotisk avhengighet, og at flere tvinges til å selge narkotika for å dekke utgiftene, blir brukerne stemplet som kriminelle. Det er lettet noe på dette i politiske vedtak ved at man forsøker å skjerme brukerne ved å tillate besittelse av doser kun for eget forbruk.

Økonomiske problemer og hjemløshet

Uteligger

De økonomiske utfordringene fører ofte også med seg betalingsproblemer. Man klarer ikke fortsette å betale husleie og mister gjerne bosted. Dette er også en vanskelig sirkel da man trenger referanser for å få leie nytt sted å bo. Resultatet blir at man må bo ute og stenges ute fra det ordinære samfunnet.

Kriminalitet og rusproblemer henger ofte nært sammen. Det er store kostnader forbundet med rusavhengighet og ofte løses dette med kriminelle handlinger.