Huspriser øker privatgjelden

Aktuelt: Høye huspriser øker privatgjelden

De stigende huspriser i Norge påvirker privatøkonomien og skaper økt gjeld. Førstegangskjøpere kan få vanskeligheter for å komme inn på boligmarkedet med nye reguleringer.

De stigende huspriser i Norge påvirker privatøkonomien i kraftig grad, og skaper økt gjeld for en enkelte husholdning. Gjennomsnittsprisen på boliger har økt med 7,2%, samtidig som den private gjelden har økt. Dette kan utgjøre en stor risiko både for det norske finanssystemet, og for privatpersoner med høy gjeld.

Lav rente gir økt gjeld

Flertallet nordmenn er godt rustet, selv om de har høy gjeld, siden høy sysselsetting, lån uten sikkerhet og lave renter kombinert med lønnsvekst har gitt høy kjøpekraft. Samtidig ligger rentenivået rekordlavt på grunn av svakere utsikt for norsk økonomi og lave internasjonale renter. Dermed har styringsrenten sunket til 0,75 %, hvilket gjør det veldig billig å låne penger.

Kombinert med mangel på boliger, har den lave renten skapt et boligmarked i kraftig vekst, og medfølgende økt privat gjeld. Gjeldssetningen ligger på gjennomsnittlig 228% av disponibel inntekt i dag, og vokser raskere enn inntektene.

Alt for kraftig vekst i boligmarkedet øker risikoen for en økonomisk nedtur med fallende sysselsetting, lavere kjøpekraft og flere ubetjente lån og kredittkort. Det høye gjeldsnivået øker sårbarheten for renteøkninger, og plutselig prisfall på boligmarkedet, som kan resultere i at flere boligeiere blir insolvente.

Tiltak skal sikre mot boligkræsj

Meglernæringen har som helhet et samfunnsansvar for en moderat prisutvikling, som følger prisutviklingen i resten av samfunnet. Et boligkræsj kan forplante seg inn i resten av Norges økonomi, og øker den strukturelle risikoen for økonomisk krise.

Privat gjeld er en av de mest alvorlige sårbarheten i det norske finanssystemet, og dermed er det nødvendig å sette i verk tiltak for å hindre for drastisk økning av privat gjeld.

Finanstilsynet øker kravene til belåningsgrad, gjeldsbetjeningsevne og nedbetaling. Det vil si at boligkjøpere skal ha høyere egenkapital og større innkomst for å kunne kjøpe bolig. Dette kan resultere i vanskeligheter for å komme inn på boligmarkedet for førstegangskjøpere. Dessuten kan det oppstå klasseskiller, hvor unge uten mulighet for økonomisk støtte fra foreldre, stenges ute av boligmarkedet, fordi de ikke lenger har mulighet for å oppta boliglån.

Kilder: dn.no og finanstilsynet.no